EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE

Vă invităm să construim împreună comunitatea virtuală E.T.I.C.

Cunoaste Echipa

USV – Partener P3. Capacitate instituțională

Experiența USV în derularea proiectelor de anvergură regională, naţională, europeană şi internaţională în anul 2019: 9 proiecte cu finanțare internațională [3 proiecte derulate în cadrul Programului Cadru European de cercetare, dezvoltare și inovare Orizont 2020 – 1 în calitate de coordonator, 6 proiecte de cooperare internaționale]; 34 contracte derulate în Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare III [5 proiecte complexe derulate în consorții CDI (PCCDI) – 3 în calitate de coordonator și 2 în calitate de partener, 1 proiect complex de cercetare de frontieră (PCCF) în calitate de coordonator, 1 proiect de finanțare a excelenței în CDI (PFE), 2 proiecte de stimulare a Tinerelor Echipe de cercetare (TE), 1 proiect post-doctoral (PD), 1 proiect de cooperare România – CERN (RO-CERN), 4 proiecte de cooperare bilaterale (2 România-China, 1 România- Belgia, 1 Romania – Franța], 19 proiecte de mobilitate individuală (MC)];

13 contracte de fonduri structurale europene (FSE)[2 proiecte în cadrul Programului Operațional Competitivitate și 11 proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman]; 15 proiecte ERASMUS +; 27 de contracte cu Ministerul Educației Naționale / Ministerul Românilor de Pretutindeni [6 proiecte FDI (fonduri de dezvoltare instituțională) și 8 proiecte FSS (fonduri pentru situații speciale) finanțate de Ministerul Educației Naționale (incluse în finanțarea de bază) și 12 proiecte ROSE (Învățământul Secundar din România) finanțate de Banca Mondială și Ministerul Educației Naționale; 1 proiect finanțat de Ministerul Românilor de Pretutindeni]; 17 de contracte de cercetare și consultanță cu terți.

ECHIPA DE MANAGEMENT / ADMINISTRATIV

Otilia CLIPA

Otilia CLIPA

coordonator proiect

Florin DOMUNCO

Florin DOMUNCO

asistent proiect

Gabriela BLUMENFELD

Gabriela BLUMENFELD

responsabil raportare

Gabriel CRAMARIUC

Gabriel CRAMARIUC

responsabil grup țintă

Ioana-Crina PRODAN

Ioana-Crina PRODAN

responsabil grup țintă

Gabriela BLUMENFELD

Gabriela BLUMENFELD

responsabil raportare

Luiza Gabriela Pîțu

Luiza Gabriela Pîțu

responsabil financiar

Geanina-Mariana Apătean

Geanina-Mariana Apătean

responsabil resurse umane

Alina-Mihaela Spirescu

Alina-Mihaela Spirescu

secretar programe formare

Daniel Bujor

Daniel Bujor

contabil

USV – Partener P3. Facultatea de Științe ale Educației – expertiza și resursa umană

FSEd dispune de o resursă umană aflată într-o dinamică profesională continuă. În acest moment cadrele didactice care activează în cadrul programelor de studii de licență și masterat și în proiectele de cercetare dezvoltate în domeniul științelor educației presupun: 2 profesori asociați (1 doctor în Psihologie, Université catholique de Louvain și 1 doctor în Știința calculatoarelor, USV), 6 conferențiari (5 doctori în Științele educației și 1 doctor în Știința calculatoarelor), 12 lectori (4 doctori în Științele educației, 2 doctori în Psihologie, 1 doctor în Filologie, 1 doctor în Geografie, 1 doctor în Istorie, 1 doctor în Științe ale comunicării, 1 doctor în Știința calculatoarelor, 1 doctor în Științe economice) și 2 asistenți (2 doctori în Psihologie).

ECHIPA DE EXPERȚI

Aurora-Adina COLOMEISCHI

Aurora-Adina COLOMEISCHI

Doina-Maria SCHIPOR

Doina-Maria SCHIPOR

Daniela JEDER

Daniela JEDER

Otilia IGNĂTESCU

Otilia IGNĂTESCU

Liliana Mâță

Liliana Mâță

Loading